/Uploads/Hizmet/fe7f75f8-9838-42fd-8218-14d7ff1710b3.jpg

SEYAHAT İNGİLİZCESİ

Turizm ile ilgili kullanılacak terim, kavram ve temel iletişim becerileri kazandırmayı amaçlayan kurslardır. Özellikle turizm sektöründe çalışan veya çalışacak kişilere yönelik, günlük iş yaşamlarında kullanacakları pratik konuşma ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış içeriklerden oluşur. Kurs bitiminde öğrenciler, turizm ile bağlantılı konularda çok daha akıcı konuşurlar.